Kontaktujte nás: 777736836 | 1MULTIUNIT@gmail.com

Bezpečné hřiště

Bezpečné hřiště splňuje HIC

    Kritická Výška Pádu

 Požadavky jsou stanoveny evropskou normou EN1177. Stanovení tlumivých vlastností povrchové úpravy hřiště při nárazu, která je definována pomocí tzv. HIC kritéria (Head Injury Criterion) neboli „kritické výšky pádu“. Ta představuje horní mez účinnosti povrchu pro zabránění poranění hlavy.

Kritická výška pádu označuje maximální bezpečnou výšku volného pádu dítěte na hlavu z určité výšky, pro kterou poskytne typ a úprava povrchu přijatelnou úroveň tlumení. Parametry povrchů jsou určeny dle pádové výšky.