Kontaktujte nás: 777736836 | 1MULTIUNIT@gmail.com

Profesní oděvy

Corporate fashion

Jednotné ošacení je naprosto běžné v zemích jako jsou např. USA, Anglie a Holandsko.U nás si doposud řada firem neuvědomuje důležitost profesního a firemního ošacení. Často se podceňují i pozitivní účinky na spolupracovníky, zákazníky a celý podnik. Zejména v sektoru služeb je profesní ošacení důležitým informačním médiem mezi firmou a jejími zákazníky, pracovníky a veřejností. Firemní ošacení navíc pomáhá stírat sociální rozdíly, pomáhá integrovat nové pracovníky a posilovat pocit sounáležitosti k firmě.