Kontaktujte nás: 777736836 | 1MULTIUNIT@gmail.com

Dětský herní prvek „prolézací tunel“

                Dětský  herní prvek prolézací tunel je složen z tubusu, který je obložen vrstvou SBR s kamenivem a vrchní vrstvou EPDM.

  1. Průřez tubusu tunelu a možná délka a výška vlastního tunelu

Tubus  tunelu je  z hygienicky certifikovaného plastu na pitnou vodu, který je svařen do průřezu dle požadavků investora v závislosti na požadavky na délku a tvar tunelu  s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN 117 viz příloha č. 1 materiál na tubus tunelu.

                Průřez tubusu se pohybuje od 60 cm do 85 cm. Přičemž průměr do 70 cm je možno instalovat pouze u tunelu o délce tubusu max. 100 cm. U tubusu delšího jak 100 cm je nutno dodržet průměr tubusu tunelu 80 cm. Délka tubusu může být maximálně 200 cm.  Tvary  průřezem tubusu foto.

Tvar půdorysu tubusu může být rovný, zahnutý případně se dělit na dvě větve. Vždy za dodržení bezpečných průměrů a délek. Viz foto

Výška tunelu není závislá na průměru tubusu tunelu, ale pouze na požadavku investora s tím, že v případě překročení vlastní výšky vrcholu tunelu přesáhne výšku 100 cm je nutno kolem tunelu vytvořit  odpovídající dopadovou plochu dle HIC a dopadové dráhy s přihlédnutím k požadavku  normy na obíhací prostor kolem herního prvku což je 150 cm od paty na okraj obíhacího prostoru. Vniřek  tubusu tunelu pochozí část může být  pokryta vrstvou EPDM z důvodu lepšího pohybu v tunelu.

 Opláštění tubusu tunelu a vlastní vnější tvar tunelu.

Tvar  tunelu je přizpůsoben estetickým  požadavkům  investora a vychází se z toho, že estetický tvar musí zachovávat platné normy a co kus to originál.

                Opláštění tunelu je vyrobeno ze stabilizační  vrstvy  v poměrovém  složení -minerální frakce 2-5mm 23 kg,SBR granulát frakce2-4  13,7 kg , pojiva P22 2,3 kg P PT-1-18 normy výrobce pojiva NOVOFLOR viz příloha č. 5. Na tuto vrstvu vytvořenou granulátem SBR a minerální přísady jež se používá běžně k vytváření sportovních ploch. Na takto opláštěný tunel je nanesena vrstva EPDM s hustotou 8 kg/m2 a 20% pojiva v barvách a tvarech dle požadavků investora.

                Opláštění tunelu může být upraveno do pozvolné plochy tak i na něm mohou být vytvořeny různé výstupky, které mohou sloužit jako stupátka k snadnějšímu zdolání boku tunelu. Sklon opláštění tunelu se může variabilně pohybovat pod úhlem  80 – 45 stupňů. Viz příloha č. 5 a příloha č. 7 foto.

Úhel stoupání nebude větší jak 85 stupňů.